چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

قطب آموزش های الکترونیکی محیط زیستی در کشور در نظر دارد با ایجاد زیرساخت الکترونیکی قابل دسترس از سراسر کشور برای افزایش سواد، مهارت و فرهنگ محیط زیستی درجهت رفتار مطلوب، به کامل ترین، جامع ترین و قابل اعتمادترین فضای مجازی برای معرفی، اشتراک گذاری و بهره برداری از انواع منابع آموزش محیط زیستی در سطح کشور و – در فازهای بعدی، سطوح منطقه ای و بین المللی -تبدیل شده و فرصتی را برای گام نهادن به سوی اقتصاد مقاومتی ایجاد نماید.

قطب آموزش های الکترونیکی محیط زیستی با تکیه بر تشریک مساعی آحاد جامعه و ایجاد تعهد به نظارت شخصی بر محیط زیست، زیرساخت مناسبی را برای آینده ای سالم و پایدار فراهم خواهد نمود.

ماموریت

ایجاد یک ساختار غیر متمرکز برای جمع آوری، ارزشگذاری و توزیع محصولات و خدمات مرتبط با آموزش محیط زیست در سطح کشور جهت تسهیل دسترسی عمومی و تخصصی به منابع، ساختارها و فرصتهای آموزشی در این حوزه و تحقق بخشی به رسالت محوله به دانشگاه پیام نور در حوزه آموزش محیط زیست